MÁY KHUẤY, MÁY THỔI KHÍ

 

Chúng tôi cung cấp các loại máy khuấy, máy thổi khí với đủ các chủng loại khác nhau của các hãng nổi tiếng trên thế giới.

MÁY THỔI KHÍ ANLET - JAPAN

Model BS

Model BWH

 Model Multi-stage


Áp lực: 0 - 60kPa
Đầu nối: 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300mm


Áp lực: 0 - 60kPa
Đầu nối: 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125mm


Multi-stage Roots Vacuum Pum

Model BSS

Model BH

Model BEH

 

Áp lực: 0 - 50kPa     
Đầu nối: 20, 25, 52, 40mm

 

Áp lực: 0 - 60kPa
Đầu nối: 50, 65, 80, 100, 125, 150
200, 250, 300, 350mm

 

Áp lực: 0 - 80kPa
Đầu nối: 50, 65, 80, 100, 125, 150
200, 250, 300, 350, 400mm


MÁY THỔI KHÍ TAIKO - JAPAN

TSS & TSA

R Series

 SSC

 

Lưu Lượng hút: 0.1 – 2.68 m3/p

Áp lực xả: tới 49 Kpa

 

Lưu Lượng hút: 0.45 – 465 m3/p

Áp lực xả: tới 98 Kpa

 

Lưu Lượng hút: 1.7 – 26 m3/p

Áp lực xả: tới 200 Kpa

L Series

REX-WT

TL-W

 

Lưu Lượng hút: 60 – 812 m3/p

Áp lực xả: tới - 50 Kpa

 

Lưu Lượng hút: 5.7 – 66.5 m3/p

Áp lực xả: tới - 93.3 Kpa

 

Lưu Lượng hút: 45 – 812 m3/p

Áp lực xả: tới - 88 Kpa