MÁY BƠM NƯỚC

Chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng nhiều chủng loại máy bơm của các hãng có uy tín trên thị trường như Pentax, Foras, Ebara, ShinMaywa... bao gồm bơm nước công nghiệp, bơm li tâm trục ngang, trục đứng, bơm chìm nước thải, bơm chìm giếng khoan, bơm lùn, bơm hố móng, bơm cao áp, bơm chữa cháy, bơm bù áp.

MÁY BƠM NƯỚC PENTAX

Bơm li tâm

Bơm trục đứng

Bơm nước thải

Bơm đầu Inox

 

Pentax CM

Pentax CH

Pentax CR

Pentax CS

 

Pentax-18V-750-900_

Pentax-18SL-750-900

   Pentax U7V________             

 

Pentax CM

Pentax CH

Pentax CR

Pentax CS

 

Pentax – MPX__

Pentax  ULTRAS

Pentax – INOX__

MÁY BƠM NƯỚC EBARA

Bơm li tâm

Bơm trục đứng

Bơm nước thải

Bơm cao áp

 

Model CP___

 Model MS___

Model 3M-3S

 

Model COMPACT

 Model EVM_____

Model CVM_)))__

 

Model MC__XX

Model DML_XX

Ebara DW VOX

 

Model MD - MMD

Model FSA___AA

Model FSSA____

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SHINMAYWA

Bơm nước thải

Bơm chuyên dụng cho xây dựng

 

  Series A·AH                           Series CJ   __________

Series CN/CNH·CNL             Series CWT·CNT ____

 Series CN                              Series CR/CRS/CRC  _

Series CV/CVH·CVS             Series CVL·CVC·CVM 

 

Series BTR-S

Series BTR-S

Series BRL-S

Series BHV-S