HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Bằng những kinh nghiệm xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, chúng tôi luôn đưa ra những giải pháp xử lý tiên tiến nhất để phục vụ quý khách hàng. Chúng tôi đã thực hiện hàng loạt dự án xử lý nước thải khác nhau tại các khu chế xuất, khu công nghiệp với hiệu suất xử lý rất cao.

Chúng tôi thiết kế, cung cấp và lắp đặt các thiết bị xử lý hóa lý như song chắn rác (từ không tự động đến tự động), hệ thống keo tụ & tạo bông, bể lắng, hệ thống tuyển nổi DAF nhằm loại bỏ dầu, mỡ. Quá trình xử lý sinh học là quá trình xử lý chủ yếu trong các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt & công nghiệp. Chúng tôi đã thiết kế và xây dựng nhiều bể sinh học hiệu quả cao có khả năng loại được 92-95% các chất hữu cơ nhằm đạt tiêu chuẩn xả ra môi trường tiếp nhận.


   Bể tuyển nổi DAF để loại dầu mỡ         Song chắn rác cơ khí                     
          Bể lắng tròn                            

Với chế độ vận hành linh hoạt, các bể sinh học của chúng tôi không những có khả năng loại bỏ các chất hữu cơ mà còn loại bỏ được các chất dinh dưỡng (Nitơ và Photpho) với chi phí vận hành thấp. Nước thải có tải lượng ô nhiễm hữu cơ cao như nước thải chưng cất rượu, nước thải từ quá trình sản xuất bia, Chúng tôi đã thiết kế và thi công nhiều bể sinh học kị khí không chỉ có khả năng giảm tải lượng hữu cơ cho các công trình phía sau mà còn tạo ra khí biogas dùng làm năng lượng. Công nghệ xử lý nước thải đã được kiểm nghiệm qua các dự án xử lý nước thải, các ngành công nghiệp mà chúng tôi phục vụ bao gồm các ngành công nghiệp có nước thải với tải lượng ô nhiễm thấp như sữa, chế biến thực phẩm, dệt nhuộm cho đến các ngành công nghiệp có nước thải với tải lượng ô nhiễm cao như cồn, rượu, thuộc da v.v.


Bể sinh học dạng mẻ (Bể SBR)        

 Xử lý khí tiếp xúc          

Bể phân hủy bùn hiếu khí           

Không chỉ có nước thải, bùn sinh ra trong quá trình xử lý cũng cần được xử lý. Chúng tôi cung cấp các giải pháp xử lý bùn qua công nghệ vi sinh kị khí và hiếu khí giúp làm giảm lượng bùn sinh ra từ đó làm giảm chi phí xử lý bùn.