TẨY RỬA MÀNG RO

Chúng tôi là một chuyên gia tẩy rửa, làm sạch màng RO cho các hệ thống thẩm thấu ngược trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại. Res-Kem performs RO membrane cleaning on any manufacturer's RO equipment. Chúng tôi thực hiện làm sạch màng trên thiết bị RO của bất kỳ nhà sản xuất. On-site reverse osmosis membrane cleaning is offered in the mid-Atlantic and northeastern regions of the USA.

Membrane cleaning is periodically needed for all RO system membranes.Làm sạch màng định kỳ là cần thiết cho tất cả các hệ thống màng RO. The reverse osmosis membranes reject impurities but allow the passage of water, but as time passes they can become clogged or fouled and require cleaning. Các màng lọc thẩm thấu ngược loại bỏ tạp chất, cho phép sự di chuyển của nước, nhưng với thời gian chúng có thể bị tắc hoặc lưu lượng không đạt yêu cầu vì vậy cần phải làm sạch chúng. For typical equipment, the membranes should be cleaned about twice a year. Đối với thiết bị các màng nên được làm sạch khoảng hai lần một năm.

Dịch vụ làm sạch màng RO của chúng tôi sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa khác nhau để tẩy sạch các chất cáu cặn bám trong màng.

100% of membranes are pre and post tested after cleaning and a detailed report is provided that summarizes the membrane performance before and after cleaning.

Res-Kem will evaluate your membranes, estimate the remaining life, and offer clean/replace recommendations on any membrane by any manufacturer.ChungChuChúng tôi kiểm tra, đánh giá màng, ước tính tuổi thọ sử dụng còn lại, và cung cấp dịch vụ tẩy rửa / thay thế bất kỳ màng RO của bất cứ nhà sản xuất nào. Res-Kem's experience will help lower your total cost of ownership by providing this expert advice. Với kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp bạn giảm chi phí vận hành bằng cách cung cấp dịch vụ kỹ thuật này. The typical life of an RO membrane is about 5 years.

Res-Kem Reverse Osmosis Membrane Cleaning


Res-Kem is an expert provider of RO membrane cleaning for reverse osmosis (RO) systems in industrial and commercial applications.

The typic