KHẢO SÁT, TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT

Bằng những kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước và khí, mối khi có nhu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ tới tận công trình để khảo sát kỹ lưỡng từng hệ thống nhằm đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.  Dựa trên tình hình thực thế chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng những giải pháp thay thế hoặc lắp đặt mới tối ưu nhất cho từng hệ thống, thiết bị.

Khảo sát, tư vấn, thiết kế và lắp đặt các hệ thống xử lý nước.Khảo sát, tư vấn, thiết kế và lắp đặt các hệ thống xử lý khí.