PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ, CỬA GIÓ

Chúng tôi cung cấp các loại phụ kiện ống gió cho các công trình như cút gió vuông, tròn, Van gió, cửa gió, quang treo, giá đỡ ….. Sản phẩm được sản xuất trên quy trình tự động cao, độ chính xác, tính đồng đều, khả năng tương thích giúp thi công nhanh.


Ống tròn xuắn

Cút tròn xoắn
Cút tròn thu
Chuyển vuông - tròn

Ống nối vuông

 Nối T
Nối góc
Nối chia

Cửa khuếch tán vuông

Cửa gió tròn Cửa gió nan cong
Cửa gió hồi có lọc bụi

Cửa phân gió 4 hướng

Cầu thông gió Các loại van ống gió  Cửa phối gió tự động