MÁY HÚT ẨM

 

Chúng tôi cung cấp các loại máy hút ẩm công nghiệp của các hãng nổi tiếng như Edison, Harison, Nagakawa, Toshiba, Fujie, Mitsubishi, Sharp

Máy hút ẩm Harision

Harison HD - 45B

Harison HD - 100BM

Harison HD - 150B

Harison HD - 192B

Harison HD - 504B

 

Công suất 45 lít/24h

Lưu lượng 285m3/h

 

Công suất 100 lít/24h

Lưu lượng 850m3/h

 

Công suất 150 lít/24h

Lưu lượng 900m3/h

 

Công suất 192 lít/24h

Lưu lượng 2500m3/h

 

Công suất 504 lít/24h

Lưu lượng 4500m3/h


Máy hút ẩm Edison

Edison ED - 12B

Edison ED - 12B

Edison ED - 16B

Edison ED - 7R

Edison ED - 35B

 

Công suất 15 lít/24h

Lưu lượng 95m3/h

 

Công suất 15 lít/24h

Lưu lượng 95m3/h

 

Công suất 15 lít/24h

Lưu lượng 95m3/h

 

Công suất 16 lít/24h

Lưu lượng 135m3/h

 

Công suất 7 lít/24h

Lưu lượng 45m3/hMáy hút ẩm Fujie

Fujie HM-1688D

Fujie HM-618EB

Fujie HM-1388D

Fujie HM-588D

Fujie HM-6180EB

 

Công suất 168 lít/24h

Lưu lượng 2300m3/h


Công suất 18 lít/24h

Lưu lượng 110m3/h


Công suất 138 lít/24h

Lưu lượng 1500m3/h


Công suất 58 lít/24h

Lưu lượng 520m3/h


Công suất 180 lít/24h

Lưu lượng 1150m3/h