QUẠT CÔNG NGHIỆP

 

Chúng tôi cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm quạt thông gió, quạt hút, quạt cấp, và các loại quạt công nghiệp phục vụ cho nhà xưởng, hệ thống xử lý khí thải công nghiệp.

QUẠT THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG

Quạt thông gió tròn

Quạt thông gió nhà xưởng Quạt thông gió làm mát Quạt thông gió gắn tường

Quạt thông gió có chớp

Quạt thông gió vuông âm trần Quạt thông gió âm trần Quạt thông gió vuông

QUẠT LY TÂM

       

Quạt ly tâm gián tiếp

Quạt ly tâm cao áp Quạt ly tâm trung áp Quạt ly tâm guồng đôi

QUẠT HƯỚNG TRỤC


Quạt nối ống lưu lượng lớn

Quạt thông gió tròn Quạt thông gió tản Quạt hướng trục gián tiếp

QUẠT CẮT GIÓ, THỔI GIÓ, LÀM MÁT

       

Quạt hơi nước

Quạt hơi nước, làm mát Quạt chắn gió, cắt gió Quạt đứng, treo tường