ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Chúng tôi cung cấp các loại máy điều hòa không khí của các hãng Daikin, Panasonic, Fujitsu, Mitsubishi, LG, Midea, Toshiba, Carrier, Nagakawa, Funiki, Samsung... phục vụ cho dân dụng và các dự án công nghiệp.

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA

Treo tường

(Công suất từ 9.000 đến 28.000 BTU)

Âm trần, áp trần

(Công suất từ 18.000 đến 100.000 BTU)

Âm trần nối ống gió

(Công suất từ 9.000 đến 120.000 BTU)

 Tủ đứng

(Công suất từ 21.000 đến 100.000 BTU)

 

NS-C102       

NS-C132      

NS-C188     

NS-C240     

NS-C286     

NS-A102      

NS-C132      

NS-C188      

NS-C240      

NS-C286     

NS-C189AV

NA-C182K 

NMS2-A185

 

NMT4-A100B Multi  

NT-C368

NT-C283

NT-C1810

NT-A187 

NT-A288 

NT-A488

NMT4-C100B Multi 

NMT2-C100B Multi

NMT2-C506 Multi

NMT2-A506 Multi

NMT2-A100B Multi

NT-C503

 

NBH-A120B 

NB-C24

NB-A24 

NB-A36 

NB-C36 

NBH-C50 

NBH-A50

NBH-C60

NBH-A60

NBH-C100

NBH-A100 

NBH-C120B

NB-C09NP-A100B

NP-A210

NP-C241

NP-A241

NP-C281

NP-A281

NP-A501

NP-C501

NMP2-C100 Multi

NMP2-A100 Multi

NP-C100B

NP-C210ĐIỀU HÒA PANASONIC

Treo tường

(Công suất từ 9.000 đến 24.000 BTU)

Âm trần

(Công suất từ 18.000 đến 54.000 BTU)

Áp trần đặt sàn

(Công suất từ 22.500 đến 46.400 BTU)

Tủ đứng

(Công suất từ 18.000 đến 42.000 BTU)

 

CU/CS - A24KKH/MKH

CU/CS - C12KKH/MKH

CU/CS - C9KKH/MKH

CU/CS - KC24KKH/MKH

CU/CS - KC18KKH/MKH

CU/CS - KC12KKH/MKH

CU/CS - KC9KKH/MKH

CU/CS-E18JKH

CU/CS - S15KKH/MKH

CU/CS - C28KKH/MKH

 

CU-D34DBH8

CS-D34DB4H

CU-D28DBH5

CS-D28DB4H

CU/CS-PC24DB4H

CU/CS-PC18DB4H

CU-D50DBH8

CS-D50DB4H

 

CU-D50DBH8

CS-D50DTH5

CU-D43DBH8

CS-D43DB4H

CU-D34DBH8

CS-D34DTH5

CU-D28DBH5

CS-D28DTH5

CU-D24DBH5

CS-D24DTH5

 

CS-C45FFH

CS-C28FFH

CS-C18FFH

CU-C45FFH

CU-C28FFH

CU-C18FFH


ĐIỀU HÒA DAIKIN

Treo tường

(Công suất từ 9.000 đến 22.500 BTU)

Âm trần, áp trần

(Công suất từ 21.100 đến 49.000 BTU)

Âm trần nối ống gió

(Công suất từ 18.000 đến 57.000 BTU)

Tủ đứng

(Công suất từ 50.000 đến 200.000 BTU)

 

FTE35FV1/RE35JV1

FTE25FV1/RE25JV1

FT60FVM/R60BV1

FT50FVM/R50BV1

FTE25FV1/RE25JV1

FTKE25GV1/RKE25GV1

 

FHYC140KVE8

FHC21NUV1/R21NUV1

FHC26NUV1/R26NUV1

FHC18NUV1/R18NUV1

FHYC125KVE9

FHYC100KVE9

FHYC50KVE9

FHYC60KVE9

 

FDBG21NUV1/R21NUV1

FDMG42NUY1/R42NUY1

FDMG48NUY1/R48NUY1

FDMG51NUY1/R51NUY1

FDMG56NUY1/R56NUY2

FDBG18NUV1/R18NUV1

 

Daikin FVG05BV1

Daikin FVG08AV2

Daikin FVPG15BY1

Daikin FVPG20AY1