BƠM ĐỊNH LƯỢNG

Bơm định lượng là loại bơm có khả năng chuyển đổi tốc độ dòng chảy, có thể được điều chỉnh khi máy bơm đang chạy hay dừng lại. Chúng được sử dụng để bổ sung chính xác lượng chất lỏng trong suốt quá trình hoạt động. Các máy bơm có thể xử lý lưu lượng lớn các loại chất lỏng, bao gồm cả hóa chất bình thường cộng với nhớt, bùn, chất phóng xạ.

Chúng tôi cung cấp và phân phối các loại bơm định lượng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau:

·      Xử lý nước uống và nước thải.

·      Sản xuất điện và xử lý nước lò hơi.

·      Xử lý nước thải công nghiệp.

·      Ngành công nghiệp dầu khí.

·      Hóa chất và các quá trình hóa dầu.

·      Công nghiệp chế biến thực phẩm.

·      Ngành công nghiệp giấy và bột giấy.

·      Xản xuất bột giặt.

·      Dược phẩm.

·      Xử lý bề mặt, Luyện kim, Điện tử.


BƠM ĐỊNH LƯỢNG BLUE - WHITE

Flex-Pro® A3

Flex-Pro® A4

Flex-Pro® A-100N

Flex-Pro® A-1600

Lưu lượng: 158 GPH

Áp lực: 125 PSI

Lưu lượng: 33.3 GPH

Áp lực: 125 PSI

Lưu lượng: 3.96 GPH

Áp lực: 100 PSI


Lưu lượng: 4.6 GPH

Áp lực: 25 PSI

Chem-Feed® C-1500N

Chem-Feed® C-60

Chem-Feed® C-1100

Chem-Feed® C-1700

Lưu lượng: 9.5 GPH

Áp lực: 125 PSI

 

Lưu lượng: 47.1 GPH

Áp lực: 125 PSI

 

Lưu lượng: 15 GPH

Áp lực: 150 PSI


Lưu lượng: 12.6 GPH

Áp lực: 125 PSIBƠM ĐỊNH LƯỢNG MILTON ROY

LMI – Series AA

LMI - Series B/ Series C

LMI - Series P

LMI - Series E7


Lưu lượng: 0.42 - 2 GPH  

Áp lực: 140 - 50 PSI


Lưu lượng: 1.3 - 25 GPH  

Áp lực: 300 - 30 PSI


Lưu lượng: 0.21 - 2 GPH   Áp lực: 150 - 50 PSI


Lưu lượng: 1.3 - 20 GPH  

Áp lực: 300 - 25 PSI

LMI - Series H9

LMI -  Series J5

LMI - Series G7-SD

LMI - Series G7- SG

 

Lưu lượng: 0.07-0.14 GPH  

Áp lực: 1000 - 300 PSI

 

Lưu lượng: 0.42 - 2 GPH

Áp lực: 140 - 20 PSI

 

Lưu lượng: 0.18 - 115 GPH 

Áp lực: 175 - 75 PSI

 

Lưu lượng: 26 - 300GPH  

Áp lực: 150 - 50 PSI

G™

mROY® 

MAXROY®

MLROYAL ®

 

Thiết bị thiết kế tin cậy, các bộ phận bằng nhựa, tuổi thọ cao.

 

Bơm công nghiệp áp lực cao. Các lựa chọn điều khiển tự động.

 

Bơm công nghiệp áp lực thấp. Các lựa chọn điều khiển tự động.

 

Thiết kế Module, có thể ghép 10 máy cho các giải pháp tùy chỉnh.


BƠM ĐỊNH LƯỢNG PROMINENT

ALPHA C

BETA ®

GAMMA/ L

DELTA ®

 

Công suất: 1.0 - 30.6 l / h, 10 - 2 bar

 

Công suất: 0.74 - 32 l / h, 25 - 2 bar

 

Công suất: 0.74 - 32 l / h, 16 - 2 bar

 

Công suất: 7.5 - 75.0 l / h, 25 - 2 bar

MAKRO TZ

ProMinent® Pneumados

VARIO C

SIGMA/ 1

 

Công suất: 260 - 2100 l / h, 12 - 4 bar

 

Công suất: 0.76 - 16.7 l / h, 16 - 2 bar

 

Công suất: 8.0 - 75.0 l / h, 10 - 4 bar

 

Công suất: 17.0 - 144.0 l/h, 12 - 4 bar

SIGMA/ 2

SIGMA/ 3

MAKRO/ 5

EXTRONIC®

 

Công suất: 50 - 420 l / h, 16 - 4 bar

 

Công suất: 145 - 1030 l / h, 12 - 4 bar

 

Công suất: 450 - 6000 l / h, 25 - 6 bar

 

Công suất: 0.19 - 60 l / h, max 25 bar