VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG THỦY LỰC

Chúng tôi cung cấp các loại van điều khiển bằng thủy lực, được thiết kế để sử dụng trong xử lý nước cung cấp một loạt các ứng dụng khác. Thiết bị có đủ điều kiện để được sử dụng cho các ứng dụng hồ bơi, cũng như đối với lĩnh vực công nghiệp, làm mềm, lọc, khử khoáng. Các van tương ứng với các chuẩn quốc tế khi xử dụng xử lý nước kể cả nước uống. Chúng được làm bằng một chất liệu đặc biệt không ăn mòn trong hầu hết tất cả các loại nước hoặc hóa chất.


VAN SIATA VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN VAN

Siata V360

Siata V260

Siata V250

V240FE

 

 

 

 Siata V230

Siata V132

AQua Cubic Multiplex

AQua Ionic

 

 

AQua timer

STE/ XP

XPM

STO

 

 


VAN MÀNG AQUAMATIC

Series 520/ 521

Series 524

Series 526

Series 531/ 534/ 535

 

AquaMatic 1/2" diaphragm valve 520 series

AquaMatic 1" diaphragm valve 521 series

 

AquaMatic 1 1/2" diaphragm valve 524 series

 

AquaMatic 2 1/2" diaphragm valve 526 series

 

AquaMatic 1" diaphragm valve 531 series

AquaMatic 1 1/2" diaphragm valve 534 series

AquaMatic 2" diaphragm valve 535 series

AquaMatic 3" diaphragm valve 537 series